Welkom bij de Kliniek voor Mondzorg MaastrichtIn onze praktijk kunt U terecht voor algemene tandheelkunde, implantologie, esthetische tandheelkunde, orthodontie, mondhygiëne en protheses.


Deze site is bedoeld om U zoveel mogelijk informatie te geven, zodat U weet hoe wij in onze praktijk te werk gaan en wat U van ons kunt verwachten.


Wij streven naar een optimale situatie van uw gebit en mond, zowel preventief als curatief. Daarbij is een goede samenwerking met onze patiënten van groot belang. Van onze kant zullen wij ruim aandacht besteden aan goede uitleg en voorlichting. Daarnaast investeren wij ook voortdurend in de meest moderne behandelmethoden, zowel op het gebied van apparatuur als op het gebied van scholing.

Van onze patiënten vragen wij dat zij hun gebit en mond dezelfde zorg te geven als wij ook doen. Mochten patiënten daar niet toe bereid zijn, dan behouden wij ons het recht voor, deze patiënten niet langer in onze praktijk te behandelen.